Interessert?

Har du lyst til å bli kjent med oss i HMK ?  Ikke nøl med  å ta kontakt!

Årsmøte 11. februar

Skrevet av Esten Bollingmo.

Styret innkaller til årsmøte i Heimdal Musikkorps på Flotten Forsamlingshus lørdag den 11. februar 2017 kl. 15:00

Dagsorden / Saksliste:

A:           Årsmøtet skal behandle følgende saker:

            1:            Åpning

            2:            Navneopprop

            3:            Godkjenning av innkalling

            4:            Godkjenning av dagsorden/saksliste

            5:            Valg av møteledelse (møteleder, referent, 2 til tellekorps og 2 til å skrive under protokoll)

B:            Godkjenne årsmelding

C:            Godkjenne revidert regnskap

D:           Fastsette kontingent og godkjenne budsjett

E:            Ta stilling til innkomne forslag. Innkomne forslag må være styret i hende senest  14.januar 2017.

F:            Valg for neste valgperiode

                På årsmøtet velges følgende tillitsvalgte:

1:            Styret: Leder velges for 1 år, nestleder og kasserer er ikke på valg, sekretær er på                 valg for 2 år, styremedlem drift er ikke på valg, styremedlem arr. og                 styremedlem VO er på valg for 2 år. Korpsets komiteer velger selv                 vararepresentanter til styret.

                            2:            2 revisorer og 1 vararevisor for 1 år.

                            3:            3 medlemmer til valgkomite og 1 vararepresentant for 1 år.

Holde deg informert? Følg oss.