Høstspill 2017 - praktisk info

Skrevet av Esten Bollingmo.

Praktisk info, inkl spillerekkefølge, er nå sendt ut til korpsene. Infoen kan du også lese her!