Resyme av HMK sin historie

Skrevet av Esten Bollingmo.

Heimdal Musikkorps ble stiftet 22. mars 1946 ved at Heimdal Hornmusikkforening og Tiller Hornmusikkforening slo seg sammen.

Heimdal Musikkorps har i dag ca 40 aktive medlemmer fra 16-91 år!

Tomas Carstensen er vår faste dirigent.
Leder for korpset er Svein Helge Åsen.
Korpsarbeidet på Heimdals-platået begynte i 1897 med Klæbu og Tiller Hornmusikkforening, fra 1903 bare Tiller.

Dette korpset ble i mellomkrigstida rent sosialistisk, og pga. de sterke politiske motsetningene i tida, kom det et politisk motstøt gjennom Heimdal Hornmusikkforening fra 1932.

Begge korps var ganske små, med 20-25 medlemmer hver. Men forholdet mellom korpsene var ikke verre enn at de benyttet samme lokale til øvingene sine.

Etter den andre verdenskrig var de politiske skillelinjene betydelig mindre tydelige, og 22. mars 1946 vedtok de to korpsene å slå seg sammen under navnet Heimdal Musikkorps.

Medlemskontingenten var femti øre i måneden! Fortsatt var det bare mannlige medlemmer. I 1969 begynte de to første modige ungjentene i korpset, og den ene av disse er fortsatt med.

Ved sammenslutninga fikk korpset bra med medlemmer. Besetninga er etter hvert bygd ut med full janitsjarbesetning som mål.

Korpset nådde sitt hittil største medlemstall først i 1980-årene, med rundt 65 medlemmer. Medlemstallet i 2013 er på vel 40 medlemmer.

Korpset har hatt flere dyktige dirigenter. Den som systematisk bygde opp korpset og holdt ut lengst, var musikkaptein Nils Kvenild.

Han var dirigent i 28 år. Korpset har deltatt i de fleste NM Janitsjar. Korpsets beste plassering er en 2.-plass i andre divisjon.

Korpset har arrangert flere musikkstevner for kretsen og har de siste 21 år arrangert sitt eget ministevne, "Høstspill", med innlagt korpskonkurranse.

Høstspill har blitt meget populært arrangement.

Jarle Vingsand